Notariusz Dorota Mitka

Dorota Mitka - Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem - Kancelarię Notarialną prowadzi od 2005 roku. Wcześniej pracowała jako sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, orzekając w Wydziałach Ksiąg Wieczystych w Krakowie, Skawinie i Krzeszowicach. W latach 2002- 2005 pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Krakowie oraz Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skawinie. W ramach swojej działalności Kancelaria Notarialna notariusz Doroty Mitki oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu. Poza notariuszem obsługę merytoryczną zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników, w tym asesor notarialny oraz aplikant notarialny.

© Copyright 2010 Przemysław Tymczyszyn | All rights reserved